Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 17.05. 2024

Zdroj obrázku: Canva OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:19/04/2024 Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2024 (piatok) o 18,00 hod. v priestoroch Družstevného domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom: Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia…