ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D1 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. D1 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca:…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca:…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca:…

Elektronické nahlasovanie stavu vodomeru do 10. marca 2024

OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:20/02/2024 Vážení občania, na stránke bol sprístupnený elektronický formulár, kde môžete nahlásiť aktuálny stav vodomeru. Termín nahlasovania je do 10.03.2024 (vrátane). Po tomto termíne budú chodiť pracovníci obce odpisovať stav vodomeru občanom, ktorí stav nenahlásili elektronicky.