Zmluva: Zmluva o výpožičke č. 1

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené:27/12/2023 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o výpožičke č. 1Požičiavateľ: Obec LukáčovceVypožičiavateľ: OZ Vrbina DOKUMENTY Zmluva o výpožičke č….

Oznam k podávaniu daňových priznaní k daniam v obci Lukáčovce za rok 2023

OZNAMY ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené:27/12/2023 Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2023 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.01.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Obecný úrad Lukáčovce alebo formou emailu: obecnyurad@lukacovce.sk Daň sa…