Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady hľadá zamestnanca do trvalého pracovného  pomeru do živočíšnej výroby

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 02.01.2024  | Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady hľadá zamestnanca do trvalého pracovného  pomeru do živočíšnej výroby  na pozíciu ošetrovateľ teliat na farmu Čab s nástupom ihneď. Potrebný je vodičský preukaz typu B. Záujemcovia môžu kontaktovať hlavného zootechnika p. Halvoníka na tel. čísle 0908 958 451.

Z dôvodu požiadavky MHSR budú od 1.1.2024 do 30.6.2024 vykonané mimoriadne fyzické odpočty

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 02.01.2024  | Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete v spolupráci so stengl, a.s. ako zmluvným dodávateľom odpočtov, si Vás dovoľujú informovať, že v termíne od 1.1.2024 do 30.6.2024 bude vykonávaný mimoriadny fyzický odpočet pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti) zaradených v odpočtových cykloch R07…