Hlasovanie: Adventný kalendár

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 22.12.2023  | Už o pár dní sa na adventnom kalendári otvorí okienko s číslom 24. V dedine nám tak vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže svieti 24 domov vianočnou výzdobou. Podmienka bola, aby výzdoba obsahovala číslicu z adventného kalendára, ktorý si súťažiaci vybral. Do schránok boli počas…

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 22.12.2023  | Milí občania, priatelia… Stromček ozdobený, koláčiky upečené, darčeky zabalené. Je čas spomaliť… Spomaľte a užite si chvíle s rodinou. S Vianocami prichádzajú nádej, viera a láska. Želáme vám, aby všetky tieto dôležité veci stretli i vašu rodinu nielen počas týchto sviatkov. Aby spoločné vianočné chvíle priniesli do…

ZMLUVA: Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C5 na rok 2024 – 2027 Zverejnené: 22.12.2023  | Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o spracovaní osobných údajovPoskytovateľ: MADE spol….