ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 2

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ Zmluva: Zmluva o výpožičke č. 1 Zverejnené:11/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 2Poistník: Obec LukáčovcePoisťovateľ: ČSOB Poisťovňa, a.s. DOKUMENTY Poistná…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C5 na rok 2024 – 2027

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 20.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. C5 na rok 2024 – 2027 Prenajímateľ: Obec Lukáčovce…