ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. E1 na rok 2024 – 2027

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 20.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. E1 na rok 2024 – 2027 Prenajímateľ: Obec Lukáčovce…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. B1 na rok 2024 – 2027

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 20.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. B1 na rok 2024 – 2027 Prenajímateľ: Obec Lukáčovce…

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené: 20.12.2023  | Pre vianočné sviatky dochádza v našej obci k posunu vývozu komunálneho odpadu z 27.12.2023 na 28.12.2023.

ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

ZMLUVA: Licenčná zmluva č. U2501-2023Z Zverejnené: 20.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávateľ: Obec Lukáčovce Odberateľ: Matúš Laurenčík, rod. Laurenčík PDF・122…

Otváracie hodiny Obecného úradu Lukáčovce počas sviatkov

V dňoch 15.12.2023 v čase od 18:00 hod. do 16.12.2023 v čase do 18:00 hod. bude plánovaná odstávka pitnej vody Zverejnené: 20.12.2023  | Obecný úrad v Lukáčovciach bude budúci týždeň otvorený v stredu 27.12.2023 od 7:30 – 17:00 obed od 12:00- 12:30 Začíname v januári od 2.1.2024 podľa úradných hodín. Poplatky za odpady bude možné uhrádzať až od druhej polovice januára s dôvodu dodania nálepok na smetné nádoby…