ZMLUVA: Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

Farské oznamy: Druhá adventná nedeľa Zverejnené: 18.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Poskytovateľ: MADE spol. s. r.o. Objednávateľľ: Obec Lukáčovce PDF・6 MB

ZMLUVA: Licenčná zmluva č. U2501-2023Z

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023 Zverejnené: 18.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Licenčná zmluva č. U2501-2023 Poskytovateľ: MADE spol. s. r.o….

ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

V utorok 12. decembra 2023 bude zber plastu, kovových obalov a VKM Zverejnené: 18.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávateľ: Obec…

Farské oznamy: Tretia adventná nedeľa

Lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje… Zverejnené: 18.12.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Kto má ešte záujem prijať sviatosť zmierenia, budem v tomto týždni spovedať hodinu pred sv.omšou.  Na prvý sviatok vianočný 25.12.2023 všetkých pozývame na Dobronovinovú scénku, ktorá sa uskutoční po skončení sv. omše v Alekšinciach.  Dobrú novinu môžete finančne podporiť od 25.12-31.12.2023….