ZMLUVA: Zmluva č. 2023/2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2023 – Združenie Štvorlístok

ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dielo č. NL-01/2024 Zverejnené:25/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva č. 2023/2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2023Poskytovateľ: Obec LukáčovcePríjemca: Združenie Štvorlístok –…

ZMLUVA: Zmluva č. 2023/1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2023 – ŠK Magnus

ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb Zverejnené:19/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva č. 2023/1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2023Poskytovateľ: Obec LukáčovcePríjemca: Športový klub…