ZMLUVA: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka stavby

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 09.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka stavby Pôvodný stavebník: Life and House, s.r.o….