Veriaci farnosti Lukáčovce a filiálok Alekšince a Andač sa zúčastnili púte do Poľska

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ FARNOSŤ LUKÁČOVCE Svetový deň životného prostredia si pripomíname už 50 rokov Zverejnené: 15.08.2023  | Autor: Miroslav Hafera |  Foto/video: Miroslav Hafera |  Zdroj: wikipedia V dňoch od 16. do 19. júla sa veriaci farnosti Lukáčovce a filiálok Alekšince a Andač zúčastnili púte do Poľska. Navštívili sme pútnické miesta na trase Lukáčovce – Wadowice…