Farské oznamy: Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy: Trinásta nedeľa v cezročnom období Dátum: 09.07.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Na budúcu nedeľu 16. júla cestujeme na púť do Čenstochovej a Krakova. Odchod autobusu je o 10.00 pred kostolom v Alekšinciach.  DOKUMENTY Štrnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy

Upozornenie pre všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov…

Farské oznamy: Trinásta nedeľa v cezročnom období Dátum: 09.07.2023  | Obecný úrad v Lukáčovciach dôrazne upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval…