Podnet pre starostku: Smetné nádoby pri bytovkach

BEZ ODPOVEDE Podnet pre starostku: Kosenie cintorína Podnet nahlásil: anonym PODNET: Vážená pani starostka, Už roky sa snažíme my obyvatelia vyriešiť problém ohľadom jedného pána a našich smetnych nadob pri bytovkach. Stále sa tam kutre v odpadkoch, kŕmi nimi mačky a v lete z nadob ide neskutočný smrad keďže každé jedno vrece v smetiakoch je…